• 20 Ekim 2020

Çalışma Grupları

Arazi ve Su Kaynakları Çalışma Grubu


Grubun Amacı
Çevresel, toplumsal, ekonomik göstergeler dikkate alınarak arazinin korunması, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım, su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insan varlığını tehdit eden çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapar.

Grubun Etkinlikleri