• 20 Ekim 2020

Çalışma Grupları

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu


Grubun Amacı
İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde izlenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla çalışmalar yapar.

Grubun Etkinlikleri