• 23 Kasım 2020

Çalışma Grupları

Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu


Grubun Amacı
Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapıların ve ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Grubun Etkinlikleri