• 18 Mart 2018

Projeler

Haberler

TÜRKİYE KOSOVA GENÇ AKRABALAR DİYALOĞU


 

 Proje Adı: TÜRKİYE - KOSOVA GENÇ AKRABALAR DİYALOĞU

 Amaç: Türkiye-Kosova'da gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini geliştirmek 2 ülke gençleri arasında ortak tarih ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek İki ülke gençleri  arasındaki ortak gençlik sorunlarının tespit edilmesine, çözüm önerisi ve proje geliştirilmesine katkı sağlamak İki ülkenin gençlik sivil toplum kurumlarının kapasitesinin arttırılmasına destek olmak

 Beklenen Çıktılar: 25 Bursalı, 15 Kosovalı olmak üzere 40 genç projeden doğrudan yararlanacaktır. 4 Kosovalı, 4 Bursalı toplam 8 gençlik örgütü arasında işbirliği geliştirilecektir. 2  çalışma ziyareti yapılacaktır. 4 atölye çalışması ile gençlik sorunları adına 7 başlık belirlenecek,7 proje geliştirilecektir. Proje döngüsü eğitimi ile proje hedef kitlesinin kapasitesi  geliştirilecektir. İki çalışma ziyareti için toplam 80 adet görüş anket formu elde edilecektir. 1 adet proje tanıtım videosu hazırlanacaktır.

 Proje Ortakları:

   ·          Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü

   ·         Türkiye Mezunları Derneği - TÜMED

   ·         Balkan Araştırmaları Merkezi Derneği- BAMER

 Projenin Uygulanacağı Yerler: Türkiye, Kosova

 

 Faaliyet Takvimi

   ·         Proje Yürütme Kurulu Toplantıları / 1.2.2016 - 8.7.2016

   ·         Tanıtım Materyalleri ve Ziyaretler İçin Hazırlık / 1.2.2016 - 1.4.2016

   ·         Kosova Prizren Çalışma Ziyareti / 4.4.2016 - 8.4.2016

   ·         Raporlama ve Bursa Ziyareti Hazırlıkları / 11.4.2016 - 6.5.2016

   ·         Bursa Ziyareti& Basın Toplantısı / 9.5.2016 - 13.5.2016

   ·         Proje Tanıtım Videosunun Hazırlanması / 16.5.2016 - 10.6.2016

   ·         Raporlamalar ve Proje Çıktılarının Paylaşımı    / 13.6.2016 - 8.7.2016

 Bütçe

 Toplam Proje Bütçesi Tutar: 101.350 TRY

 Toplam Uygun Proje Maliyeti Tutar: 101.350 TRY

 Talep Edilen Katkı Miktarı Tutar: 80.300 TRY