• 26 Kasım 2020

Kurumsal

KENT KONSEYLERİ İŞBİRLİĞİ AĞI HAZIRLIK TOPLANTISI (GAZİANTEP)


KENT KONSEYLERİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ AĞI
ÇALIŞMA GRUBU HAZIRLIK TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ
24 KASIM 2010


Yerel Gündem 21 süreci ile başlayan Kent Konseyleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile birlikte yasal statüye kavuşmuş ve Türkiye ölçeğinde uygulama imkânı bulmuştur.

Kent Konseylerini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel demokrasinin geliştirilmesi bakımından ileri bir adım olarak değerlendirmek gerekir.

Özellikle Yerel Gündem 21 Programı kapsamındaki kentlerin, diğer kentlerde de kent konseylerinin demokratik ve katılımcı bir şekilde kentin hak ve hukukunu koruyan; hemşehrilik bilincini geliştiren ve tüm kentsel paydaşların yönetimde söz sahibi olduğu mekanizmalar olarak kurulması için önemli sorumluluklar üstlenmeleri gerekmektedir.
 
58 Kent Konseyi’nin katılımıyla 13 Şubat 2010 tarihinde Bursa Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Kent Konseyleri Buluşması”nda bir araya gelen Kent Konseyleri tarafından kabul edilen Sonuç Bildirgesi’nde “Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen, hemşehri hukukunu esas alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konseylerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının hayata geçirilmesi” uygun görülerek; hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere katılımcıların oybirliğiyle Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli, Manisa, Ordu ve Yalova Kent Konseyleri’nden oluşan bir Çalışma Grubu kurularak görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen Çalışma Grubu, ilk toplantısını 05 Haziran 2010 tarihinde Karabük Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Batman, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova Kent Konseylerinin katılımıyla Karabük’te gerçekleştirmiş ve toplantı sonucunda yayımlanan Sonuç Bildirgesi’nde “Kent Konseylerinin ülkemizde yerel demokrasinin güçlenmesi ve yönetişim anlayışının her kademede egemen olması” bakımından önemi bir kez daha vurgulanarak; “Kent Konseyleri arasında ortak aklı harekete geçirmek, kent konseyleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını organize etmek, kentlerin hak ve hukukunun korunması ve ilgili Bakanlıklarla gerekli koordinasyonu sağlamak; ülkemizde zaman zaman sekteye uğrayan demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesi için Türkiye Kent Konseyleri arasında mutlaka bir birlik oluşturulması” bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiş ve Yalova Kent Konseyi’ne, bir sonraki Çalışma Grubu toplantısına sunulmak üzere bir Strateji Belgesi Taslağı hazırlanması görevi verilmiştir.

Gaziantep Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kocaeli ve Yalova Kent Konseyleri’nin katılımıyla 24 Kasım 2010 tarihinde Gaziantep’te yapılan Çalışma Grubu toplantısında, Yalova Kent Konseyi’nce hazırlanan Strateji Belgesi Taslağı görüşülmüştür. Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kurulmasına yönelik ilke ve esasları içeren bu taslağa son şekli verilerek; Kocaeli’de yapılacak Türkiye Kent Konseyleri Buluşması’nda katılımcılara sunulmasına ve bu toplantının Gaziantep Kent Konseyi’nin Başkanlığında Karabük ve Kocaeli Kent Konseyleri tarafından organize edilmesine  oy birliğiyle karar verilmiştir.