• 01 Ekim 2020

Projeler

AVRUPALI GENÇLERİN GÖZÜNDE TÜRKİYE İMAJI PROJESİ


*Projenin Amacı:
-AB ülkelerinden Bursa’ya davet edilen 15 gencin Türkiye’nin özellikleri ve kültürü hakkında bilgilendirilmeleri ile Türkiye’yi kendi ülkelerinde doğru bir şekilde tanıtmalarını sağlamak
-AB ülkelerindeki gençlerin Türkiye’ye yönelik önyargılarını azaltmak
-Farklı ülkelerden gelen gençler arasında sivil toplum temelinde iletişimi geliştirmek

*Hedef kitle: Türkiye’nin AB’ye katılımı sürecine önyargılı olarak bakan Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere AB üyesi ülkelerden AISEC aracılığıyla getirilecek 15 genç ve Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisinden 5 genç

*Proje Yürütücüsü:
Sosyal Politikalar Merkezi Derneği (SOMER)

*Proje Ortakları:
AIESEC ve Bursa Kent Konseyi

*Faaliyetler:
1. AB ülkelerinden belirlenen 15 gencin “AB’li gençlerin gözünde Türkiye” konulu anket çalışmasını ülkelerinde ortala 50 kişiyle gerçekleştirmelerini sağlamak
2. Anket sonuçlarını değerlendirmek ve tartışmak
3. Atölye çalışmalarını gerçekleştirmek
-Türkiye ekonomisinin büyüklüğü ve ağırlığı
-Dinamik, eğitimli ve nitelikli genç nüfusumuz
-Avrupa’yla ortak değerleri paylaşan bir Türkiye gerçeği
-Uygarlıklar ve dinler beşiği oluşumuz
-Türkiye olarak laik ve çağdaş yüzümüz
4. Atölye çalışmalarını destekleyecek alan gezilerini gerçekleştirmek
5. Ülkelerin sivil toplum deneyimleriyle ilgili toplantıyı gerçekleştirmek

*Proje süresi: 3 ay (15.07.2011-15.10.2011)

*Proje Bütçesi:
4.660 Euro
Proje AB Sivil Toplum Diyalogu Mikro Hibe Programınca desteklenmektedir..

*Proje Süreci:

*PROJE TANITIM VE BASIN TOPLANTISI

17.08.2011 Çarşamba günü saat:11.00’de Bursa Kent Konseyi Çınar Salon’da proje tanıtım ve açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Proje yürütücüsü olan SOMER’den Tahsin BULUT, proje ortağı olan AIESEC’den Cihangir YENİCE ve proje uygulama sürecinde destek veren Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes B. KESKİN ve Bursa Valiliği İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA katılım sağlamıştır. Katılımcılar projenin Bursa’ya olabilecek katkıları ve projeye destekleriyle ilgili bilgiler vermişlerdir.

Programa Romanya, Slovakya, Polonya, Portekiz ve Estonya’dan 13 kişi katılım sağlamıştır. Türkiye’den belirlenen 5 gençle birlikte toplam katılımcı sayısı 17 kişi olmuştur.

Açılış konuşmacıları ve tanışmanın ardından proje özet sunumu yapılarak proje programı hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir. Tüm katılımcılara hazırlanan yaka kartları dağıtılmıştır.

Katılımcılar, kendi ülkelerinde “Türkiye’nin AB’ye giriş süreci” konusunda hazırlanan anket formu çerçevesinde gerçekleştirdikleri anket çalışmasının sonuçlarını ülke bazında değerlendirmişler akabinde sunmuşlardır.

*ATÖLYE ÇALIŞMASI 1: AVRUPA İLE ORTAK DEĞERLERİ PAYLAŞAN TÜRKİYE GERÇEĞİ

MODERATÖR: Sezen ÖZGÜR- Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü

18.08.2011 tarihinde 11.00- 14:00 saatleri arasında, Bursa Kent Konseyi Çınar Salonda Sezen Özgür tarafından, “Avrupa İle Ortak Değerleri Paylaşan Türkiye Gerçeği” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Bu çerçevede; Türkiye’nin AB’ye giriş sürecinin tarihsel gelişimi ve insan hakları, demokrasi ve laiklik gibi konularda Avrupa ile ortak değerlerimiz konuları işlendi.

Yapılan tartışmalarda ortak değerlerin insan haklarına saygı, demokrasi ve ifade özgürlüğü olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

*ATÖLYE ÇALIŞMASI 2: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE AĞIRLIĞI

MODERATÖR: Sema ÇAPANOĞLU- İKV

19.08.2011 tarihinde 11.00- 14:00 saatleri arasında, Bursa Kent Konseyi Çınar Salonda Sema ÇAPANOĞLU tarafından, “Türkiye Ekonomisinin Büyüklüğü ve Ağırlığı” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
Bu çerçevede, Türkiye ekonomisinin 2010 yılı verilerine göre dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’dan sonra 6. büyük ekonomisi olduğu ve AB’ye katılan yeni üyelerin toplam ekonomisinden daha büyük durumda olduğu, Türkiye’nin AB uyum süreci içinde pek çok yeni yasa ve uygulamayla da ekonomiye destek verdiği belirtildi.

Katılımcılar; yapılan sunuma rağmen Türkiye’nin ekonomisinin iyi gitmediğini ve AB’ye girmesi durumunda AB üye ülkeleri için yük oluşturacağını ve mevcut ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyeceğini düşünmektedirler. Ayrıca üye ülkelerdeki krizler nedeniyle de Türkiye’nin Euro bölgesine girmesi durumunda kendi ekonomisinin de zarar göreceğini belirttiler.

*ATÖLYE ÇALIŞMASI 3: AB UYUM SÜRECİNDE KALİTELİ GENÇ NÜFUSUN FAYDALARI


MODERATÖR: Sinem BAL- Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü

24. 08.2011 tarihinde 11.00- 14:00 saatleri arasında, Bursa Kent Konseyi Çınar Salonda Sinem BAL tarafından, “AB Uyum Sürecinde Kaliteli Genç Nüfusun Faydaları” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
Türkiye’nin nüfus profili, genç nüfusun avantajları ve bu konuyla ilgili istatistiki bilgiler, Türkiye’deki üniversite yapısı konularına değinildi..

Katılımcılar, Türkiye’deki kaliteli genç nüfusun Türkiye’nin AB’ye girmesi durumunda AB ülkelerine istihdam amaçlı göç edeceği ve bu durumun AB ülkelerindeki işsizlik sorununu arttıracağı ifade edildi. AB ülkelerinin bir kısmında mevcut olan ekonomik krizin Türkiye’den olacak beyin göçü nedeniyle daha da artacağı, Türkiye’deki genç nüfusun Avrupa için faydalanılabilir bir potansiyel oluşturduğu belirtildi.

*ATÖLYE ÇALIŞMASI 4: TÜRKİYE’NİN DİNSEL KİMLİĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT MI?

MODERATÖR: Sinem BAL- Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü

25.08.2011 tarihinde 11.00- 14:00 saatleri arasında, Bursa Kent Konseyi Çınar Salonda Sinem BAL tarafından, “Türkiye’nin Dinsel Kimliği Türkiye İçin Bir Fırsat Mı” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
AB’nin kuruluş süreci ve sahip olduğu ortak değerler konusuna değinildi. AB’nin dinden ziyade demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları gibi evrensel değerler üzerine kurulduğu ifade edilerek dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm ülkelerin katılımına açık olduğu vurgulandı.

Katılımcılar AB üye ülkelerinin dini kimliğinin genellikle Hıristiyan olması sebebiyle, AB’nin demokrasi, insan hakları gibi konulardan ziyade din temelinde oluştuğunu ve ülkeleri bir arada bulunduran unsurun ortak dini kimlik olduğunu belirttiler. Ayrıca, Türkiye’nin dini kimliğinin Türkiye’yi Avrupa ile ayıran bir unsur olduğu ifade edildi.

*ATÖLYE ÇALIŞMASI 5: TÜRKİYE’NİN ULUSLAR ARASI KONUMU

MODERATÖR: Araş. Gör. Muzaffer ŞENEL- İstanbul Şehir Üniversitesi

08.09.2001 tarihinde 11.00- 14:00 saatleri arasında, Bursa Kent Konseyi Çınar Salonda Muzaffer ŞENEL tarafından, “Türkiye’nin Uluslar arası Konumu” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Türkiye’nin ekonomik gelişimi, nüfusu, konumu, AB süreci, üye olduğu uluslar arası örgütler konuları vurgulandı.

Katılımcılar, özellikle Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tutumu, ülkelerin kendi içlerindeki etnik grupların durumları, dünyada son on yılda yaşanan önemli siyasi olaylar, Dünyada Türkiye’ye yönelik artan ilgi üzerinde tartıştılar ve proje vesilesiyle Türkiye’de bulunmaları sayesinde Türkiye ile ilgili olumlu bir bakış açısı geliştirdiklerini vurguladılar.

*ALAN GEZİLERİ
06.09.2011- Trilye
15.09.2011- Gölyazı
20.09.2011- İznik