• 01 Ekim 2020

Projeler

ENGELSİZ OLABİLİRSİNİZ PROJESİ


*Projenin Amacı: Engellilik ve engelli hakları konusunda 24 sivil toplum örgütünden 20 kişinin ve 20 kamu kurumundan yaklaşık 1100 kişinin kapasitesinin arttırılması ve kamu hizmetlerinde engellilere fırsat eşitliğinin sağlanmasının desteklenmesi.

*Projenin Hedef Kitlesi: 24 Engelli derneğinden belirlenecek 20 kişi, 20 kamu kurumundan 987 personel ve 110 yönetici.

*Proje Ortakları:
SOMER - Sosyal Politikalar Merkezi Derneği (yürütücü)
Engelliler Kültür Sanat Derneği (ENSADER)
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Valiliği
Proje Süresi: 8 ay (5 Ağustos 2011- 5 Nisan 2012)

*Faaliyetler
1. Proje ekibinin ve proje yürütme kurulunun oluşturulması:
2. Proje tanıtım ve eğitim kitinin hazırlanması
“Engelsiz Olabilirsiniz” kısa filmi: Engelli yaşamın zorluklarına ve karşılaşılan sorunlara vurgu yapacak olan kısa film 4-7 dakika arasında olacaktır.
“Engelsiz Olabilirsiniz” el kitabı: Eğitici eğitiminde kullanılan tüm dokümanları içerecek şekilde; engel ve engellilik nedir?, engelli tür ve özellikleri, engellilerle iletişim, engelli hakları ve kaynaştırma, empati ve bireysel farklılıklar konularıyla ilgili bilgilere yer verilecektir.
“Engelsiz Olabilirsiniz” kitapçığı: El kitabını özetler nitelikte engelli hakları ve kurumsal sorumluluklar konularına vurgu yapacak nitelikte hazırlanacaktır. 5000 adet hazırlanacak başta hedef kitle olmak üzere ilgili kişi ve kurumlara dağıtılacaktır.
Engelsiz Olabilirsiniz CD’si: Eğitici eğitimlerinde kullanılan sunumların ve hazırlanan diğer materyallerin dijital bilgilerinin yer alacağı bir CD olacaktır. 2000 adet hazırlanacak öncelikli olarak hedef kitleye dağıtılacaktır.
Proje tanıtım dosyası: Projeyle ilgili materyallerin konulacağı projenin görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak olan dosyadan 1000 adet basılacaktır.
Proje tanıtım broşürü: Projenin amacı gerekçesi, çıktıları, faaliyetleri gibi bilgilerin yer alacağı proje tanıtımına yönelik broşürden 2000 adet basılacaktır.
Proje duyuru afişi: Projenin kamuoyuna duyurumu ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla 50*70 boyutunda 1000 adet basılacak.
Kalem ve notluk: Projenin kamuoyuna duyuru ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla 10 000 adet kalem, 10 000 adet notluk basılacaktır.
Katılım Belgesi: Seminer programları sonunda katılımcılara verilecektir. 1500 adet basılacaktır.
3. Engelli derneklerinden temsilcilerin katılımıyla eğitici ekibin oluşturulması
4. Eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi
5. Kamu kurumlarında eğitim verebilecek kapasitede 10 kişinin belirlenmesi
6. Eğiticiler tarafından kendi STK'larında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
7. Kurum personeli seminerinin gerçekleştirilmesi
8. Kurum yöneticileri bilinçlendirme programının düzenlenmesi
9. "Engelsiz Olabiliriz" Buluşmasının gerçekleştirilmesi ve “Engelli Dostu Personel Ve Kurum” andının imzalanması

*Proje Bütçesi:
Toplam Bütçe: 27.972,17 AVRO
Hibe Miktarı: 24.895,23 AVRO
Proje, AB Sivil Diyalogun Geliştirilmesi Hibe Programınca desteklenmektedir.