• 01 Ekim 2020

Projeler

KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM İÇİN BURSA?DA KAMU-STK DİYALOGUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ


KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM İÇİN BURSA’DA KAMU-STK DİYALOGUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje Amacı:
Bursa’da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında diyalogun geliştirilmesi ve STK’ların kamu karar alma süreçlerine katılımına yönelik mekanizmaların iyileştirilmesi.

Hedef Kitle:
Engelliler, gençler, kadınlar, çocuklar ve çevre alanında çalışan 50 STK’dan 150 kişi ve yerel yönetimler başta olmak üzere 30 kamu kurumundan 100 kişi

Proje Paydaşları:

 • Bursa Valiliği
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Bursa Kent Konseyi

Proje hedefleri:

 1. Bursa’daki STK’ların kamu karar alma süreçlerine katılım konusunda mevcut durumun belirlenmesi. Mevcut katılım araçlarının tanımlanması
 2. Sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle ve kamu kurumlarıyla iletişiminin geliştirilmesi
 3. Bursa’daki etkin STK’larla ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçık hazırlanarak kamu kurumlarına ve halka dağıtılması.
 4. Ulusal alanda STK-kamu işbirliğinde gerçekleştirilen iyi uygulamalar Bursa’daki kamu kurumları ve STK’lar ile paylaşılarak işbirliği motivasyonlarının arttırılması
 5. Kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarına bakış açısı ve işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi

Proje Faaliyetleri:

 1. Proje yürütme kurulunun oluşturulması
 2. Proje basın toplantısı
 3. Bursa’da kamu-STK işbirlikleri ve Karar alma mekanizmalarına katılım konusunda mevcut durumu belirlemeye yönelik anket çalışmasının gerçekleştirilmesi
 4. Katılım ve kurumlar arası iletişim konulu atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 5. Bursa kamu kurumları ve STK rehberinin hazırlanması
 6. STK-kamu iletişiminde iyi uygulamalar atölyesinin gerçekleştirilmesi
 7. Proje sonuç kitapçığının hazırlanması

Proje süresi:
01.11.2012-01.11.2013 (12 ay)

Proje Bütçesi:
T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.