STKLARA YÖNELİK KURUMSAL VE TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının idari, iletişim, proje hazırlama ve yürütme, savunuculuk ve strateji geliştirme gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun iyileştirilmesi ve karar alma süreçlerine sivil katılımın sağlanması amacıyla eğitimler, seminer ve toplantılar gerçekleştirilmektedir.