Sekreterya ve İdari İşler Ofisi

Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve diğer toplantı ve organizasyonların sekretaryasını yürütmek, yazışmalarını hazırlamak, evrakların takibini ve yönlendirilmesini sağlamak, Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’nin programlarını hazırlamak ve bildirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Bursa Kent Konseyi çalışmalarına ayni ve maddi destek veren Yerel Gündem Şube Müdürlüğü’nün tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.