• 26 Kasım 2020

Haberler

KENT KONSEYİ İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNİ KONUŞTU

Çarşamba 14 Aralık 201614 ARALIK 2016

BASIN BÜLTENİ

KENT KONSEYİ İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNİ KONUŞTU
- BURSA KENT KONSEYİ ÇEKİRGE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN ‘İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNİN TEŞEKKÜLÜ VE EHL-İ SÜNNET’ KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

BURSA – Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelenk’in konuşmacı olduğu ‘İslam Düşünce Geleneğinin Teşekkülü ve Ehl-i Sünnet’ konulu panel düzenlendi.

Koza Salonu’ndaki ‘İslam Düşünce Geleneğinin Teşekkülü ve Ehl-i Sünnet’ konulu panele, Bursa Kent Konseyi gönüllüleri ilgi gösterdi. Programın konuşmacısı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelenk, İslam düşünce geleneğinin oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. İslam düşüncesinin Peygamber Efendimizin döneminde vahiy ve sünnet merkezli olarak pratik şekilde geliştiğini belirten Çelenk, fetihler, coğrafi yayılma, diğer din ve kültürlerle yaşanan temas sonrasında çok zengin ve renkli bir mecrada gelişmeye başladığını ifade etti. Ayetler ve Peygamberimizin teşvikleriyle İslam aleminin aklı, bilgi ve hikmeti öz malı gibi telakki ettiğini dile getiren Çelenk, “İslam düşünce geleneğinin en zengin formu olan mezhepler hicri ikinci asırdan itibaren şekillenmeye başladı. Zahiri, batını, fikhi, kelami, felsefi ve tasavvufi olmak üzere çok zengin bir düşünce düzlemine ulaşıldı. Mezheplerin İslam düşünce geleneğinin omurgasını oluşturur diyebiliriz. Ehli Sünnet düşüncesi, zengin ve renkli aklın en geniş formu olarak asırlar boyunca Müslüman toplumlarının teveccühünü kazandı. Ehli Sünnet düşüncesi son asırlarda yaşanan gelişmelerde zayıflama emareleri gösterdi. Sömürge tecrübeleri, birinci ve ikinci dünya savaşını takip eden siyasi yapılanmalar, İran devrimi, Irak’ın işgali ve son altı senede Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren Arap Baharı süreci, Vehhabilik, Selefilik ve Şiiliğin ivme kazanmasına ve nüfuz alanını genişletmesine imkân sağladı. Sünni düşünce ise zayıflama emareleri gösterdi” dedi.

Sünni düşüncenin ve bunun Türkiye’deki kurumsal ayağı olan İlahiyat fakültelerinin bu düşüncenin ihyası için düşük profilli bir çaba sarf ettiğini kaydeden Çelenk, sünni düşüncenin zayıflamasıyla radikal din yorumlarının önünün açıldığını, Ortadoğu’daki Müslüman toplumların birlikte yaşamasının da krize doğru sürüklendiğini söyledi. Çelenk, bu ve benzeri krizlerin çözüm umudunun da Ehli Sünnet düşüncenin yeniden ihyasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi M. Necati Şahin tarafından Dr. Mehmet Çelenk’e plaket takdim edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ