Sivil Toplum ve Projeler Ofisi

Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin idari, iletişim, proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun iyileştirilmesi, sivil toplumun karar alma ve politika belirleme süreçlerine aktif katılımının sağlanması, bu doğrultuda çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışıyla kentin yaşam kalitesinin arttırılmasına, dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımına, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlanması ve uygulanması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.