• 09 Ağustos 2020

Kurumsal

Bursa Kent Konseyi Genel Kurul Gündem Maddeleri


Bursa Kent Konseyi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları ve gündem maddeleri:
 TARİHGÜNDEM
107 Ocak 1995Konsey Taslak Yönetmeliği Toplantısı
221 Ocak 1995Çarpık Kentleşme, Kaçak Yapılaşma, Hisseli Parsel, Doğal Sit Alanlarının Korunması, Hazine Arazilerinin Satılması, İmar Affı, Yapı Denetimi, Bursa'nın Yeşillendirilmesi, Yeni Spor Alanlarının Tesis Edilmesi
308 Nisan 1995Nazım Plan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları, Bursa'daki Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesi, Paşa Çiftliği ve Doğal Sit Alanlarının Korunması, Bursa'nın Tekrar Yeşillendirilmesi, Kentsel Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Kent İçinde Spor Alanları ve Koşu Pistlerinin Tesis Edilmesi
424 Haziran 1995Bursa Uluslararası Fuar Alanı Kazandırılması, Bursa'nın Sanayi Karakterinin Değiştirilmesi, Teknopark Yapımı, Bursa'da Endüstriyel Politika ve Gümrük Birliği'nin Bursa'ya Etkileri
523 Eylül 1995Çevrenin Genel Sorunları, Katı Atık Yönetimi, Kent Temizliği, Değerlendirilebilir Atıkların Ayrıştırılarak Toplanması ve Hava Kirliliği ile Mücadele
604 Kasım 1995Çevrenin Genel Sorunları
706 Nisan 1996Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının Genişletilmesi ve 1/100000 ölçekli Bursa Metropolitan Bölgesi Çevre Düzeni Planı
826 Ekim 1996Bursa YG21 Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme, Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde imara Açılan ve Açılacak olan Konut Alanları, Yerel Yönetim-Odalar-Baro ve Emlakçılar Birliği ile Hisseli Parsel Satışlarının Önlenmesi
907 Aralık 1996Hava Kirliliğinin Önlenmesi, Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santralinin Bursa'ya Etkileri
1027 Haziran 1997Santral Garaj Kentsel Tasarım Projesi
1114 Kasım 1997Ova Koruma Protokolünün Tartışılması, Büyükşehir Bütçesi ile ilgili Bilgilendirme, YG21 Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi  ve Kurumsallaşma
1228 Şubat 1998Şehir Danışma Dayanışma Konseyi'nin Yeniden Yapılandırması
1327 Nisan 1998Başkanlık Divanı Seçimleri
1406 Haziran 1998Mavi Nilüfer Eylem Planı
1503 Aralık 1998Yeraltı Sıcak Su Kaynakları, Uygulanamayan Yargı Kararları
1617 Haziran 1999Bursa Ray Brifingi
1725 Haziran 1999Kentsel Planlama Brifingi
1812 Temmuz 1999Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin Değişimi Hakkında Bilgi Verilmesi, Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sayın Ali ARABACI'nın yerine Başkanlık Divanı'na Seçim Yapılması, Kentsel Planlama Hakkında Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerlendirmeleri ve Çözüm Önerileri
1916 Aralık 1999Bursa Ray Brifingi, II. Aşama B Planı
2018 Şubat 2000Kent Konseyi Tüzük Taslağının Genel Kurul'da Görüşülmesi ve Oya Sunulması, Yeni Konsey Tüzüğüne Göre Konsey Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapımı Planlanan Acemler Köprülü Kavşağının Alternatif Tiplerinin Tanıtımı ve Görüşünün Alınması
2114 Nisan 2000Üyelik Başvurularının Belirlenmesi, Kent Değerlerine Yeni işlev Kazandırılması Ölçeğinde Santral Garaj ve Kültürpark
2207 Haziran 2000Üyelik Başvurularının Görüşülmesi, Santral Garaj Alanının işlevlendirilmesi
2324 Ekim 2000Çevre Yolu ve Bursa'ya Etkileri
2431 Ekim 2000Bursa'da SSK Sorunları ve Çözüm Önerileri
2505 Ocak 2001Merinos
2615 Ocak 2001Doğalgaz ve Bursa
2704 Mayıs 2001Bursa Kent Konseyi Tüzüğünün Görüşülmesi, Bursa Su Kaynakları ile ilgili Yakın Gelecekte Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2828 Eylül 2001Baz istasyonları
2902 Kasım 2001Kültürpark Projesi
3018 Mart 2002Çevre Yolu ve Bursa'ya Etkileri  2
3115 Nisan 2002Engellilerin Karşılaştığı Ulaşım ve Mimari Sorunlar
3229 Nisan 2002Bursa Ray ve Toplu Taşıma Entegrasyonu
3331 Mayıs 2002Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde Yangın Riski
3410 Haziran 2002Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün Kapatılması ve Bursa'ya Etkileri
3520 Aralık 2002Doğalgaz ve Bursa  2
3614 Mart 2003Bursa'nın Milli Parkı ULUDAĞ
3728 Mart 2003Bursa'nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
3803 Temmuz 2003Uludağ'daki Kaçak Yapılaşma Baskısı Sonucu Değişen Mücavir Alanlar
3929 Aralık 2003Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yönetsel ve Siyasal Etkileri
4017 Temmuz 2004Seçimli Genel Kurul Toplantısı
4118 Kasım 2004Kent Ulaşım Stratejisinin Tartışılması
4216 Mart 2005Kaçak Yapı ve Kente Karşı İşlenen Suçlar
4325 Haziran 2005Sağlıklı Şehir Olma Yolunda Bursa
4425 Kasım 2005Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
4504 Mayıs 2006Bursa'nın Geleceğinde Tarihi Kültürel Mirasın Önemi
4617 Ekim 2006Bursa'da Yoksullukla Mücadele
4726 Aralık 2006Engelli Sorunlarına Engelli Gözüyle Çözümler
4820 Mart 2007Toplumsal Yaşamda Kadının Yeri
4927 Aralık 2007Seçimli Genel Kurul Toplantısı
5028 Mart 2008Kentleşen Dünyada Kentsel Markalaşma
5107 Kasım 2008Dört Mevsim Uludağ Tarihi ve Doğal Değerleriyle Uludağın Geleceği ve Gelişimi
5223 Haziran 2009Seçimli Genel Kurul Toplantısı
5302 Ekim 2009Yaşanabilir Bir Bursa İçin Hizmet Öncelikleri
5409 Ekim 2009Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından, Atatürk Stadının Yeniden İnşası
5520 Kasım 2009“Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesinde Bursa Devre Dışı mı Bırakılıyor! : İzmit Körfez Geçişi ve Gebze İzmir Otoyolu Projesine Demiryolu Hattı Eklenmesinin Türkiye ve Bursa Ekonomisi Açısından Önemi”
5623 Ocak 2010Sivil Toplum Geliştirme Program Ön Toplantısı
5729 Ocak 2010“Kentsel Gelişim ve Mekânsal Planlama Açısından Önemli Yatırım Başlıkları Olan Adliye Sarayı, Büyükşehir Belediyesi Yönetim Binası, Sağlık Kompleksi ve 2. Üniversite Konularının Tartışılması”
5826 Şubat 2010“Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezlerinin Çalışma Şartları”
5922 Ekim 2010"Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı Çalıştayı"
6017 Haziran 2011"Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Nasıl Olmalı?"
6130 Eylül 2011Seçimli Genel Kurul Toplantısı
6202 Aralık 2011İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu ve Bursa’ya Etkileri
6323 Aralık 2011Bursa'da Deprem Gerçeği
6408 Şubat 2012Bursa Yerli Otomobile Hazır mı?
6517 Mart 2012Güzelyalı İskelesinin İstanbul-Ege, Akdeniz Ulaşımındaki Yeri
6625 Mayıs 2012Yeni Çalışma Yönergesi
6729 Haziran 2012Bursa'da Tramvay Sistemi
6823 Ağustos 2013'Merinos Parkı ve Kent Meydanlarının Kullanımı'
6925 Haziran 2014Seçimli Genel Kurul Toplantısı
7012 Eylül 2014Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Santrali
7114 Kasım 2014Bursa Şehir Logosu
7226 Aralık 2014Mudanya Sahil Projesi
7330 Ocak 2015Bursa'da Yeni Sanayi Bölgeleri
7415 Nisan 2015Gemlik Sahilleri Planlaması
7522 Nisan 2015Karacabey Sahilleri Planlaması
7629 Nisan 2015Bursa Sahilleri Planlaması
7723 Ekim 2015Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
7827 Ocak 2016Orhaneli Maden Organize Sanayi Bölgesi
7901 Haziran 2016Seçimli Genel Kurul Toplantısı
8017 Ağustos 2016Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinde Bursaspor'un Rolü
8125 Mayıs 2017Bursa’da Alternatif Ulaşım
8221 Aralık 2017 Nasıl Bir Bursa Görmek İstiyorsunuz?
8328 Şubat 2018Bursa Kadınları Konuşuyor
8406 Aralık 2018Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik
8527 Haziran 2019Seçimli Genel Kurul Toplantısı