• 09 Ağustos 2020

Projeler

Beyaz Zambak Tarihçesi


PROJENİN GEREKÇELERİ:
1.Tüketicilerin gıda temini, kullanımı ve hizmet alımında istenen düzeyde bilgi sahibi olmamaları. Bu nedenle sağlık sorunlarıyla daha yoğun karşılaşılması
2.AB’ye uyum sürecinde bilgilenme ve tutuma yönelik davranış değişikliklerinin gerekli olması (Avrupa Birliği müzakerelerinde; 9–15 Mart 2006 tarihlerinde Brüksel’de Fasıl 12 - Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Tanıtıcı Tarama Toplantısı gerçekleşmiştir )
3.Bursa’nın turizm kenti olması nedeniyle, gelen turistlerin ülkelerindeki standartları Bursa’da bulma beklentilerinin olması ve turistlerin mevcut standartlardan olumsuz etkilenme olasılıkları
4.Tüketicilerin gıdayla ilgili hizmet aldıkları işletmelerin hijyen kriterleriyle ilgili bilgi sahibi olmaması (5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun-Kabul Tarihi: 27.5.2004)

PROJENİN ANA HEDEFİ:
Daha sağlıklı ve hijyenik bir çevre oluşturulması
 
PROJE HEDEFİ:
Bursa’da tüketicilerin gıda işleyen ve tüketime sunan işyerlerinden daha güvenilir gıda temininin sağlanması
 
PROJENİN ARA HEDEFLERİ:
Eğitim çalışmalarının yapılması (işletmelere, gözlemcilere ve halka yönelik)
  1. İyileştirme kriterlerinin izlenmesi ve işletmelere sertifika verilmesi
  2. Kamuoyunun bilgilendirilmesi
 PROJE HEDEF KİTLESİ:
Proje kapsamında hammaddeyi alıp işleyen ve tüketiciye sunan; fast-food, restoran, lokanta ve pastanelere öncelik verilmekle birlikte talepler doğrultusunda kasaplar ve fırınlarda proje kapsamına dahil edilecektir.
 
FAALİYETLER:
1. Eğitim çalışmaları: 3 farklı gruba yönelik eğitim çalışması gerçekleştirilmektedir.  1. Tüketicilere 2. İşletmelere 3. Gözlemcilere 
Tüketicilere yönelik eğitim çalışmaları: Tüketici olan halkın gıda hijyeni ve temini konusunda bilgi ve deneyiminin artarak, gıda tüketimi yaptığı işletmelerde seçici davranması ve beyaz zambak almış işletmeleri tercih etmeleri hedeflenmektedir. Bu haliyle proje kendi içerisinde oto-kontrol mekanizmasını oluşturmaktadır.
İşletmelere yönelik eğitim çalışmaları: İşletmelerin, uymaları gereken kriterler ve bu kriterlere uymaları için yapmaları gerekenler hakkında bilinçlenerek kendi işletmelerinde iyileştirme çalışmalarına gitmeleri hedeflenmektedir.
Gözlemciler (işletmelerin beyaz zambak almaya uygun olup olmadıklarını tespit edecek grup):Gözlemcilerin, İşletmelerde uygulanacak iyileştirme kriterleri ve gözlemler sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilenerek işletme yetkilileriyle kuracakları iyi diyalog ile iyileştirme kriterlerini kontrol etmeleri hedeflenmektedir. 
2- İyileştirme Kriterlerinin izlenmesi ve raporlanması:  JohnsonDiversey tarafından hazırlanmış Hot Spots Programının proje kapsamında kullanılmaktadır. Bu programın kullanımıyla iyileştirme kriterlerinin izlenmesinde daha pratik ve sağlıklı bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Gözlemci ekip tarafından yapılacak gözlem çalışmaları neticesinde 80 puanın üstünde puan alan işletmeler, beyaz zambak sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.
3- Kamuoyunun bilgilendirilmesi - Tanıtıcı kampanyalar- Bilgilendirici ve tanıtıcı basılı materyal hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Halka ulaşılabilecek mekânlarda (alışveriş merkezlerinde) standlar açılarak halkın bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Afiş, el broşürü gibi projeyi tanıtıcı materyaller hazırlanmaktadır.Basının desteği alınarak, projeye basında yer verilmesi sağlanmaktadır.