• 09 Ağustos 2020

Projeler

BURSA SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME PROGRAMI


/   /   /  /  /  /  /  /

GEREKÇE

Bursa Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştiren, halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.
Kent Konseyi’nin temel amaçlarından birisi de; katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek, sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamaktır.
Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; yeterince sistematik çalışmamaları, kaynak yetersizliği, diğer STK’lar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile etkin iletişim kuramamaları nedeniyle kentin sorunlarının çözümüne katılım noktasında yetersiz kalmaktadırlar.

Sivil toplum örgütlerinin toplumun faydasına dönük etkin ve yaygınlaştırılabilir nitelikte çalışmalar gerçekleştirmeleri, bu vesileyle sorunların çözüm ortağı olmalarının sağlanması amacıyla kentin diğer paydaşları ile işbirliği oluşturmalarına ve kurumsal kapasitelerinin ve kaynaklarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

AMAÇ

Bursa Kent Konseyi’nin çok aktörlü ve çok sektörlü yönetişim anlayışı çerçevesinde Bursa’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kentin ve kentte yaşayanların sorunlarının çözümüne yönelik proje hazırlamalarına destek olmak, kurumsal kapasitelerinin ve kurumlarla (STK, kamu ve özel sektör kuruluşları) diyalogunun gelişmesine katkı sağlamak.