AB FONLARI İÇİN PROJE HAZIRLAMA ve YÖNETME EĞİTİM PROGRAMI

 • Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek Projesi (TACSO), AB tarafından Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Hırvatistan) ve Türkiye’de başlatılan ve 2 sene boyunca bölgesel olarak yürütülecek bir projedir.
   
 • Projenin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır. Bu amaç kapsamında projemiz 3 farklı alanda çalışmalar yürütmektedir.
  1. Araştırma, Rehberlik ve Yardım Masası
  2. Kapasite Arttırma
  3. STK ve paydaş ilişkileri
   
 • “Kapasite Arttırma” başlığı altında ulusal çaptaki eğitimler kapsamında “AB Projeleri Geliştirme ve Yönetme” eğitimi, 24-26 Eylül 2010 tarihleri arasında Bursa'da Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
   
 • Eğitimin Amacı:
   
 • Sivil Toplum temsilcilerinin Avrupa Birliği projeleri geliştirme ve yönetme bilgi ve becerilerini arttırmak
 • Katılımcıların Avrupa Birliğinden hibe alan projelerin özellikleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak
   
 • Eğitimin İçeriği:
   
 • Avrupa Birliği Programlarına ve Hibe önceliklerine giriş
 • Yeterlilik sağlama- AB hibelerine başvurma şartları
 • Proje Geliştirme- proje nasıl geliştirilir
 • Hibe başvurusu

  Eğitime gençlik ve kadın alanında faaliyet gösteren 7 STK ve ilçe Kent Konseylerinden katılım sağlanmıştır.