Aile Oluyoruz Projesi

Hedef Kitle: Bursa'da yaşayan ilk kez hamilelik sürecinde olan 20-40 yaş aralığında olan kadınlar ve eşleri olmak üzere 100 kişi (50aile)

Proje Amaçları:                                                                                                                                                            

Ø  Anne-babaları temel çocuk gelişimi hakkında bilinçlendirmek,
Ø  Ailenin çocuğun yaşamındaki rolüne dikkat çekmek,
Ø  Anne ve babanın ebeveynlik becerilerine katkı sağlamak,
Ø  Anne-baba adaylarını doğal (normal) doğum hakkında bilinçlendirmek,
Ø  Sağlıklı ailelerin oluşması ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak,
Ø  Sivil toplumda aile konusunda daha fazla çalışma yapılmasına destek olmak,
Ø  Kamuoyunda aile değerlerinin güçlendirilmesi yönünde farkındalık kazandırmak.

 

Proje Tarihleri: 09.10.2017- 30.06.2018 (8 ay,25 gün)

 

Ortaklar:

Ø  Sosyal Politikalar Merkezi Derneği (Başvuran)
Ø  Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğü - Bursa Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi (BADEM)
Ø  Bursa Kent Konseyi

 

Hibe Kaynağı: İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü

 

Projenin Özeti:                                                                                                                                              
Pilot olarak Bursa'da yaşayan, ilk kez hamilelik sürecinde olan 50 ebeveyn adayına (100 kişiye) yönelik gebelik ile başlayıp çocuğun 1 yaşına gelene kadar ki süreci kapsayan bir çerçevede aile eğitim modülü oluşturulacaktır. Bu modül proje ortağı olan Bursa Aile Danışma Ve Eğitim Merkezi uzmanları tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Eğitim modülünün içeriğinde "Hamilelik Süreci Ve Normal Doğumun Avantajları", "Ebeveyn Olma" Ve "Aile İçi İletişim" konuları yer alacaktır.

Eğitimlerin öncesinde proje yürütücüsü SOMER, proje ortakları olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Bursa Aile Danışma Ve Eğitim Merkezi, Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu temsilcileri ve üyeleri ile basının davetli olacağı bir basın toplantısı yapılacak ve böylece proje faaliyetleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Toplamda 12 saati kapsayacak eğitim her ay 20 kişilik gruplar halinde uygulanacaktır. Katılımcılara proje ortakları ve şehir içi reklam alanlarına asılacak afişler ile ulaşılacaktır. Katılım talepleri SOMER tarafından takip edilecek ve eğitim grupları ayarlanacaktır. Her eğitim öncesinde ve sonrasında değerlendirme anketleri yapılarak katılımcılarda ki algı değişimleri tespit edilecektir. Her eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilecektir.

Her ay proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek spot cümlelerden oluşan afişler hazırlanacaktır. Bu afişler 5 ay; Bursa Kent Konseyi'nin desteği ile şehir içinde ana arterler üzerindeki afiş alanları, otobüs durakları, billboardlara asılacak, proje desteği ile yapılacak hizmet alımı ile de metro vagonlarının içindeki reklam alanlarına asılarak görsel kampanya yürütülecektir.

Hazırlanan spot cümleli afişler, proje eğitimlerinden bilgiler ve proje faaliyetlerinden görüntüler ile sosyal medya kampanyaları da yürütülecektir.

Projede son olarak halka açık geniş katılımlı (en az 200 kişi) günümüz aile ilişkileri konulu bir seminer gerçekleştirilecektir. Seminer öncesinde proje kapsamında gerçekleştirilmiş faaliyetler ve sonuçlar halk ile paylaşılacak, bir nevi projenin kapanış toplantısı olacaktır. Proje sonuç bilgilendirmesinin ardından Bursa Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi uzmanları tarafından verilecek seminere geçilecektir.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen pilot eğitim çalışması ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları faaliyetleri ile Bursa'da sağlıklı aile yapılarının oluşması ve aile bilincinin sivil toplum konuları arasında yer alması sağlanacaktır.