Bursa Kent Konseyi Genel Kurul Gündem Maddeleri

Bursa Kent Konseyi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları ve gündem maddeleri:
  TARİH GÜNDEM
1 07 Ocak 1995 Konsey Taslak Yönetmeliği Toplantısı
2 21 Ocak 1995 Çarpık Kentleşme, Kaçak Yapılaşma, Hisseli Parsel, Doğal Sit Alanlarının Korunması, Hazine Arazilerinin Satılması, İmar Affı, Yapı Denetimi, Bursa'nın Yeşillendirilmesi, Yeni Spor Alanlarının Tesis Edilmesi
3 08 Nisan 1995 Nazım Plan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları, Bursa'daki Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesi, Paşa Çiftliği ve Doğal Sit Alanlarının Korunması, Bursa'nın Tekrar Yeşillendirilmesi, Kentsel Sit Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi ve Kent İçinde Spor Alanları ve Koşu Pistlerinin Tesis Edilmesi
4 24 Haziran 1995 Bursa Uluslararası Fuar Alanı Kazandırılması, Bursa'nın Sanayi Karakterinin Değiştirilmesi, Teknopark Yapımı, Bursa'da Endüstriyel Politika ve Gümrük Birliği'nin Bursa'ya Etkileri
5 23 Eylül 1995 Çevrenin Genel Sorunları, Katı Atık Yönetimi, Kent Temizliği, Değerlendirilebilir Atıkların Ayrıştırılarak Toplanması ve Hava Kirliliği ile Mücadele
6 04 Kasım 1995 Çevrenin Genel Sorunları
7 06 Nisan 1996 Büyükşehir Belediyesi Sınırlarının Genişletilmesi ve 1/100000 ölçekli Bursa Metropolitan Bölgesi Çevre Düzeni Planı
8 26 Ekim 1996 Bursa YG21 Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme, Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde imara Açılan ve Açılacak olan Konut Alanları, Yerel Yönetim-Odalar-Baro ve Emlakçılar Birliği ile Hisseli Parsel Satışlarının Önlenmesi
9 07 Aralık 1996 Hava Kirliliğinin Önlenmesi, Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santralinin Bursa'ya Etkileri
10 27 Haziran 1997 Santral Garaj Kentsel Tasarım Projesi
11 14 Kasım 1997 Ova Koruma Protokolünün Tartışılması, Büyükşehir Bütçesi ile ilgili Bilgilendirme, YG21 Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi  ve Kurumsallaşma
12 28 Şubat 1998 Şehir Danışma Dayanışma Konseyi'nin Yeniden Yapılandırması
13 27 Nisan 1998 Başkanlık Divanı Seçimleri
14 06 Haziran 1998 Mavi Nilüfer Eylem Planı
15 03 Aralık 1998 Yeraltı Sıcak Su Kaynakları, Uygulanamayan Yargı Kararları
16 17 Haziran 1999 Bursa Ray Brifingi
17 25 Haziran 1999 Kentsel Planlama Brifingi
18 12 Temmuz 1999 Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri'nin Değişimi Hakkında Bilgi Verilmesi, Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sayın Ali ARABACI'nın yerine Başkanlık Divanı'na Seçim Yapılması, Kentsel Planlama Hakkında Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerlendirmeleri ve Çözüm Önerileri
19 16 Aralık 1999 Bursa Ray Brifingi, II. Aşama B Planı
20 18 Şubat 2000 Kent Konseyi Tüzük Taslağının Genel Kurul'da Görüşülmesi ve Oya Sunulması, Yeni Konsey Tüzüğüne Göre Konsey Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapımı Planlanan Acemler Köprülü Kavşağının Alternatif Tiplerinin Tanıtımı ve Görüşünün Alınması
21 14 Nisan 2000 Üyelik Başvurularının Belirlenmesi, Kent Değerlerine Yeni işlev Kazandırılması Ölçeğinde Santral Garaj ve Kültürpark
22 07 Haziran 2000 Üyelik Başvurularının Görüşülmesi, Santral Garaj Alanının işlevlendirilmesi
23 24 Ekim 2000 Çevre Yolu ve Bursa'ya Etkileri
24 31 Ekim 2000 Bursa'da SSK Sorunları ve Çözüm Önerileri
25 05 Ocak 2001 Merinos
26 15 Ocak 2001 Doğalgaz ve Bursa
27 04 Mayıs 2001 Bursa Kent Konseyi Tüzüğünün Görüşülmesi, Bursa Su Kaynakları ile ilgili Yakın Gelecekte Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri
28 28 Eylül 2001 Baz istasyonları
29 02 Kasım 2001 Kültürpark Projesi
30 18 Mart 2002 Çevre Yolu ve Bursa'ya Etkileri  2
31 15 Nisan 2002 Engellilerin Karşılaştığı Ulaşım ve Mimari Sorunlar
32 29 Nisan 2002 Bursa Ray ve Toplu Taşıma Entegrasyonu
33 31 Mayıs 2002 Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde Yangın Riski
34 10 Haziran 2002 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün Kapatılması ve Bursa'ya Etkileri
35 20 Aralık 2002 Doğalgaz ve Bursa  2
36 14 Mart 2003 Bursa'nın Milli Parkı ULUDAĞ
37 28 Mart 2003 Bursa'nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
38 03 Temmuz 2003 Uludağ'daki Kaçak Yapılaşma Baskısı Sonucu Değişen Mücavir Alanlar
39 29 Aralık 2003 Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yönetsel ve Siyasal Etkileri
40 17 Temmuz 2004 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
41 18 Kasım 2004 Kent Ulaşım Stratejisinin Tartışılması
42 16 Mart 2005 Kaçak Yapı ve Kente Karşı İşlenen Suçlar
43 25 Haziran 2005 Sağlıklı Şehir Olma Yolunda Bursa
44 25 Kasım 2005 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
45 04 Mayıs 2006 Bursa'nın Geleceğinde Tarihi Kültürel Mirasın Önemi
46 17 Ekim 2006 Bursa'da Yoksullukla Mücadele
47 26 Aralık 2006 Engelli Sorunlarına Engelli Gözüyle Çözümler
48 20 Mart 2007 Toplumsal Yaşamda Kadının Yeri
49 27 Aralık 2007 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
50 28 Mart 2008 Kentleşen Dünyada Kentsel Markalaşma
51 07 Kasım 2008 Dört Mevsim Uludağ Tarihi ve Doğal Değerleriyle Uludağın Geleceği ve Gelişimi
52 23 Haziran 2009 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
53 02 Ekim 2009 Yaşanabilir Bir Bursa İçin Hizmet Öncelikleri
54 09 Ekim 2009 Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından, Atatürk Stadının Yeniden İnşası
55 20 Kasım 2009 “Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesinde Bursa Devre Dışı mı Bırakılıyor! : İzmit Körfez Geçişi ve Gebze İzmir Otoyolu Projesine Demiryolu Hattı Eklenmesinin Türkiye ve Bursa Ekonomisi Açısından Önemi”
56 23 Ocak 2010 Sivil Toplum Geliştirme Program Ön Toplantısı
57 29 Ocak 2010 “Kentsel Gelişim ve Mekânsal Planlama Açısından Önemli Yatırım Başlıkları Olan Adliye Sarayı, Büyükşehir Belediyesi Yönetim Binası, Sağlık Kompleksi ve 2. Üniversite Konularının Tartışılması”
58 26 Şubat 2010 “Çarşılar, Büyük Mağazalar, Alışveriş Merkezlerinin Çalışma Şartları”
59 22 Ekim 2010 "Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı Çalıştayı"
60 17 Haziran 2011 "Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Nasıl Olmalı?"
61 30 Eylül 2011 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
62 02 Aralık 2011 İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu ve Bursa’ya Etkileri
63 23 Aralık 2011 Bursa'da Deprem Gerçeği
64 08 Şubat 2012 Bursa Yerli Otomobile Hazır mı?
65 17 Mart 2012 Güzelyalı İskelesinin İstanbul-Ege, Akdeniz Ulaşımındaki Yeri
66 25 Mayıs 2012 Yeni Çalışma Yönergesi
67 29 Haziran 2012 Bursa'da Tramvay Sistemi
68 23 Ağustos 2013 'Merinos Parkı ve Kent Meydanlarının Kullanımı'
69 25 Haziran 2014 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
70 12 Eylül 2014 Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Santrali
71 14 Kasım 2014 Bursa Şehir Logosu
72 26 Aralık 2014 Mudanya Sahil Projesi
73 30 Ocak 2015 Bursa'da Yeni Sanayi Bölgeleri
74 15 Nisan 2015 Gemlik Sahilleri Planlaması
75 22 Nisan 2015 Karacabey Sahilleri Planlaması
76 29 Nisan 2015 Bursa Sahilleri Planlaması
77 23 Ekim 2015 Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
78 27 Ocak 2016 Orhaneli Maden Organize Sanayi Bölgesi
79 01 Haziran 2016 Seçimli Genel Kurul Toplantısı
80 17 Ağustos 2016 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinde Bursaspor'un Rolü
81 25 Mayıs 2017 Bursa’da Alternatif Ulaşım
82 21 Aralık 2017  Nasıl Bir Bursa Görmek İstiyorsunuz?
83 28 Şubat 2018 Bursa Kadınları Konuşuyor
84 06 Aralık 2018 Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik
85 27 Haziran 2019 Seçimli Genel Kurul Toplantısı