BURSA'NIN ÇEVRE SORUNLARINA SİVİL KATILIM PROJESİ

• Projenin Amacı: Bursa’da doğa,ekoloji ve çevre ile ilgili faaliyet gösteren STKların birbirleriyle iletişimlerinin geliştirilmesi ve Bursa’nın çevre sorunları için ortak akıl mekanizmasının oluşturulması

• Hedef Kitle: Doğa,ekoloji ve çevre ile ilgili faaliyet gösteren 25 STK dan 50 temsilci.

• Proje Ortakları:
EKODER (proje yürütücüsü), DOĞADER, Bursa Kent Konseyi, SOMER

• Ara Hedefler:
1. Bursa’da çevreyle ilgili çalışan STK’ların iletişimlerinin güçlenmesi
2. AB Çevre Müzakere süreciyle ilgili STK’ların bilinçlenmesi ve Bursa’nın çevre sorunlarının değerlendirilmesi
3. Bursa Kent Konseyi bünyesinde Çevre Meclisinin oluşturulması

• Proje Süresi:
Mart 2011-Ekim 2011 (7 ay)

• Proje Bütçesi
Toplam Bütçe: 9.180 €
AB’nin katkısı: 8.262 €

• Faaliyetler
- Proje tanıtım broşürünün hazırlanması
- Bilgi ve deneyim paylaşımı toplantısının yapılması
- Bursa’da etkin çevre kurumları kitapçığının hazırlanması
- AB çevre müzakere süreciyle ilgili konferans
- Bursa’nın çevre sorunlarıyla ilgili çalıştay
- Web sayfası hazırlanması
- Bursa Çevre Meclisi oluşturulması
- Sonuç bildirgesi hazırlanması