EŞİTİZ O HALDE GÜÇLÜYÜZ PROJESİ

• Projenin Amacı: 15 STK’dan belirlenen 45 kadının toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kapasitelerinin geliştirilmesi ile STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarının arttırılması.

• Hedef Kitle: Hedef Grup: Bursa ilinde faaliyet gösteren, kadın hakları konusunda çalışmalar gerçekleştirien 15 STK’yı temsilen 45 kişiden oluşacaktır.

• Proje Ortakları:
Ka-Der (proje yürütücüsü), Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Sosyal Politikalar Merkezi Derneği (SOMER), Kadının Statüsü Derneği

• Ara Hedefler.
1. STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi
2. Proje çerçevesinde yapılacak ortak etkinlikler ile kadın haklarıyla ilgili çalışan STK’ların iletişimlerinin gelişmesi
3. STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği alanında karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması

• Proje Süresi:
Mart 2011-Eylül 2011 (6 ay)

• Proje Bütçesi
Toplam Bütçe: 9.030 €
AB’nin katkısı: 8.127 €

• Faaliyetler:
- Proje Tanıtım Toplantısı
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi Programı
- Sivil Toplum Örgütleri
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Programı
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlikleri
- Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Fuarı
- Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyelerini Bilgilendirme Toplantısı
- Proje Kapanış Toplantısı