İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ, SU, GIDA İLİŞKİSİ KONULU YAYIN PROJESİ

Amaç: Su, gıda ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğinin önlenmesine sağlayacağımız katkılar konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik yayın hazırlanması

Proje Ortakları:
- Bursa Rotary Kulübü (proje yürütücüsü)
- Bursa Kent Konseyi
- Bursa Rotaract Kulübü

Proje Süreci: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı’na sunulan proje desteklenmeye uygun bulunmuştur. Proje kapsamında hazırlanacak yayın için içerik oluşturulmuş, yayın tasarımı yapılmıştır. Kitapçık, broşür ve tablo hazırlanmıştır. Gerçekleştirilen konferanslarda materyallerin dağıtımı yapılmaktadır.

- Proje toplam tahmini bütçesi: 23.000 $
- GEF SGP'den sağlanan mali destek miktarı: 10.000 $