OFİSLER

Sekreterya ve İdari İşler Ofisi

Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu, Yürütme Kurulu ve diğer toplantı ve organizasyonların sekretaryasını yürütmek, yazışmalarını hazırlamak, evrakların takibini ve yönlendirilmesini sağlamak, Bursa Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’nin programlarını hazırlamak ve bildirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, Bursa Kent Konseyi çalışmalarına..

Sivil Toplum ve Projeler Ofisi

Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin idari, iletişim, proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun iyileştirilmesi, sivil toplumun karar alma ve politika belirleme süreçlerine aktif katılımının sağlanması, bu doğrultuda çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışıyla kentin yaşam kalitesinin..

Grafik ve Tasarım Ofisi

Bursa Kent Konseyi organlarının, katılımcı kurum ve kuruluşların etkinlik ve toplantı organizasyonlarının tanıtım ve duyuru materyallerinin tasarım ve basımlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. ..

Meclisler ve Çalışma Grupları Ofisi

Bursa Kent Konseyi’nin organları olan meclisler ve çalışma gruplarının gerçekleştirdiği faaliyetleri desteklemek, gönüllülük bilincini, katılımcılığı ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, belediye ile gönüllü arasındaki iletişimi sağlamak ve kent konseyinde alınan kararların değerlendirilmesi amacıyla ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak üzere çalışmalar yürütmektedir. ..

İletişim ve Organizasyon Ofisi

Bursa Kent Konseyi organlarının ve katılımcı kurum ve kuruluşların etkinlik ve toplantı organizasyonlarına destek vermek, tanıtım ve duyuru materyallerinin tasarım, basım ve dağıtımını gerçekleştirmek, etkinliklerin öncesinde ve sonrasında yerel, ulusal ve uluslararası alanda, web sitesi güncellemeleri ve basın haberleri ile..