SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖN TOPLANTISI

23 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 14.00’te, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Başkanlık Binası Büyük Salon’da gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 100 dernek katılmıştır.

Toplantıda; Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Geliştirme Ofisi hakkında bilgi verilmiş, ardından Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sorunları tartışılmıştır.

Toplantı sonunda aşağıdaki görüş ve öneriler ön plana çıkmıştır.

    * Gelişmiş ve birikimli kesimin sivil toplum örgütlerine katılımı yetersiz düzeydedir,
    * Dernekler birbirlerinin faaliyetlerinden yeterli düzeyde haberdar değildir,
    * Derneklerin birbirleriyle iletişimlerini geliştirebilecekleri araçlar bulunmamaktadır,
    * Dernekler arası iletişimin geliştirilmesi için STK Fuarı yapılmalı, dergi benzeri yayın hazırlanmalıdır,
    * Derneklere yönelik proje yarışması organize edilmelidir,
    * Kamu kurumları kentle ilgili alınacak kararlarda STK’ların da fikirlerini dikkate almalıdır,
    * Proje hazırlama ve yönetme, dernekler hukuku gibi konularda eğitim çalışmaları yapılmalıdır,