Toprakta Sevgiyle Buluşan Eller Projesi

Proje Fon Kaynağı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı

Proje Dönemi: Aralık 2017-Ağustos 2018

Projenin Hedef Kitlesi: Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı bir çocuk sitesinde kalan 12-15 yaş aralığındaki 15 genç kız, Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 14-16 yaş aralığındaki 10 kız, Bursa Gençlik Meclisi Gönüllüleri 16-24 yaş aralığındaki 5 kız. Toplam 30 genç kız

Proje Amaçları:

Ø Sağlıklı yaşam bilincinde, çevreye duyarlı bireyler yetişmesine destek olmak

Ø Gençleri madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek

Ø Gençlerin küçük yaşlarda madde bağımlılığına yönelmelerini engelleyecek hobiler edinmesine yardımcı olmak

Ø Gönüllü çalışmaların teşvik etmek ve gönüllülük bilinci yaygınlaştırmak

Ø Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini arttırmak

Beklenen Çıktılar:

Ø Proje sonunda 30 genç, teknoloji ve madde bağımlılığının zararları ve sağlıklı yaşamın önemi konusunda farkındalık kazanacak, çevre ve doğanın korunması konusunda duyarlılık seviyeleri artacaktır. Bu değişim ön test- son test yöntemiyle tespit edilecektir.

Ø Bağımlılıklardan korunmak için boş zaman yapılandırılması noktasında bireysel yapılabilecek, mekân-zaman ve maddiyattan bağımsız yapabilecekleri bir hobi (bahçede/saksıda bitki yetiştiriciliği) kazanmış olacaklardır. Saksıdaki bitkisini sağlıklı şekilde büyütmeyi başarıp ödül alan gençlerin sayısı; bu hobinin benimsenme ve bir edinim sağladığının göstergesi olacaktır.

Ø 3 farklı gençlik grubu tüm faaliyetlerde birlikte yer alarak sosyal diyalog oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Ø Her faaliyette etkinlik katılım çizelgesinde katılım durumları takip edilecektir. Proje sonunda katılımcılara uygulanacak olan proje değerlendirme formu aracılığıyla faaliyetlerin fayda seviyesi görülebilecektir.

Ø 7 kurumun proje yürütme kabiliyeti geliştirilecektir. Proje faaliyetlerini birlikte yürüterek ve kurum tanıtımlarının olduğu oturumlar yapılarak 7 kurumun birbirini tanıması sağlanacaktır.

Ø Bursa'da örnek bir kamu-stk işbirliği geliştirilecek ve proje sonunda elde edilecek proje serası ve hobi bahçesi aracılığıyla bu işbirliği devam edecektir.

Ø 7 kurumun faaliyet alanında; bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusu farkındalığı artacaktır.

Ø 7 kurumun yönetiminde ve genç kitlelerinde gönüllülük bilinci, gönüllü çalışmalar ve ekip çalışması kültürü geliştirilecektir.

PROJE ÖZETİ:

Gençleri destekleyerek, sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek ve yaşlarına uygun doğru önleyici bilgiler verip yönlendirmeler yaparak gençleri bağımlılıktan uzaklaştırmak mümkündür. Bu noktada gençlerin boş zamanlarını kimlerle, nerelerde, nasıl alışkanlıklar edinerek değerlendirdiği gelecekleri için büyük önem arz etmektedir. Bu noktada hedef kitlemize mekân, zaman ve maddiyat gerektirmeyen, bireysel yapılabilecek hobiler edinmelerine yardımcı olmak için projede Tarım ve Çevre atölyeleri gerçekleştirilecektir.

Bu atölyeler için proje serası oluşturulacak ve hedef kitle burada toprakla tanışacak, bitki yetiştiriciliği konusunda hem teorik hem pratik çalışmalar yapacaktır. Bu faaliyetler ile bitki yetiştiriciliği hobisi edinmeleri beklenmektedir. Bu hobinin alışkanlığa dönüşmesi için bu atölyelerde saksılara bitki ekmeleri sağlanacak ve proje kapanış toplantısına kadar geçecek 2 aylık sürede sağlıklı şekilde bitkisini büyüten gençlere ödül verilecektir.

Sağlıklı yaşam bilincine sahip çevreye duyarlı bireyler yetişmesine destek olmak amacıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinin bahçesinde hobi bahçesi oluşturulacaktır. Bu bahçeler hedef kitlemizin serada kendi ektikleri, bakımını yaptıkları bitkilerden oluşacaktır. Bahçeler hedef kitlemiz ve çocuk sitesinde kalan 12-18 yaş grubu aralığındaki diğer gençler ile birlikte ekilecektir.

Gençleri madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek için Yeşilay Bursa şubesi ortaklığında ortaöğretim düzeyindeki gençlere yönelik sağlıklı yaşam, sigara bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı temalı 3 eğitim verilecektir.

Hedef kitlemiz 3 farklı gruptan oluşturulacaktır. Ana hedef kitle Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinden kalan 12-15 yaş grubu gençlerdir (Bu yaş grubunda 15 genç kız bulunmaktadır). Ayrıca, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 10 genç, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllülerinden 5 genç de projenin hedef kitlesinde yer alacaktır. Toplamda bu proje ile 30 genç ile doğrudan çalışılacaktır. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk sitesinde 12-18 yaş aralığında yaklaşık 30 çocuk ve genç bulunmaktadır. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi aktif üye sayısı 50’dir. Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ise toplamda 600 öğrencisi bulunmaktadır. Dolayısıyla projemizin 660 kişi dolaylı yararlanıcısı olacaktır.

Bu grupların kaynaşması için sosyal uyum ve motivasyon faaliyetleri düzenlenecektir. Bu kapsamda Bursa Osmangazi Gençlik Merkezi aracılığıyla Gençlik Merkezi Ziyareti ile Bursa Gezisi, Yeşilay Bursa Şubesi aracılığıyla Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi At Binme Faaliyeti, İstanbul Gezisi ve Yeşilay Genel Merkezi Ziyareti gerçekleştirilecektir. Osmangazi Gençlik Merkezi ve Yeşilay kurum ziyaretleri ve kurum tanıtım oturumlarında gençlerde gönüllü çalışmaların önemi de vurgulanacak ve gönüllülük bilinci kazanmalarına katkı sağlanacaktır.

 

Projemiz 7 kurumun işbirliği ile geliştirilecektir: Sosyal Politikalar Merkezi Derneği (başvuran kurum), Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Hamidiye Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi (Tarım Lisesi), Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Osmangazi Gençlik Merkezi, Yeşilay Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürlüğü. 4 kamu kurumu 3 sivil toplum kuruluşu birlikte proje faaliyetlerinde yürütücü olacak ve bu faaliyetler aracılığıyla kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğine örnek bir proje gerçekleştirilecektir. Kurumların proje yapabilme becerisi arttırılacak ve gelecekte farklı işbirliklerine zemin oluşturulacaktır.