ÇALIŞMA GRUPLARI

Arazi ve Su Kaynakları Çalışma Grubu

Grubun Amacı Çevresel, toplumsal, ekonomik göstergeler dikkate alınarak arazinin korunması, ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sürdürülebilir tarım, su kaynakları ve su kalitesinin korunması, insan varlığını tehdit eden çevresel konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Eğitim Çalışma Grubu

Grubun Amacı Bireysel ve toplumsal başarıların arttırılması için çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Fotoğraf Çalışma Grubu

Grubun Amacı Fotoğraf bilincini geliştirerek tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri fotoğraf sanatı yoluyla tanıtan çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Gönül Dostları Çalışma Grubu

Grubun Amacı Kadınların sosyal anlamda bilinçlenmeleri için seminerler, konferanslar düzenlemek ve gönüllü katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapar. Grubun Etkinlikleri ..

Halk Oyunları Çalışma Grubu

Grubun Amacı Halk kültürümüzün bir parçası olan Halk oyunlarını geliştirmek, gençlerimizin halk kültürünü tanımasına yardımcı olmak, ülkemizin ve şehrimizin uluslararası platformda tanıtımına katkıda bulunmak. Yerel ve ulusal eğitim çalışmaları yapmak.   Grubun Etkinlikleri ..