ÇALIŞMA GRUPLARI

El Sanatları Çalışma Grubu

Grubun Amacı Geçmişten günümüze gelen ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu alana ilgi duyan insanları bir araya getirmek amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu

Grubun Amacı Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele etmek, gençler arasında madde kullanımına başlanmamasını sağlamak için eğitim çalışmaları düzenlemek, sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Merinos Çalışma Grubu

Grubun Amacı Ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda Bursa kent hafızasında önemli bir yeri olan Merinos merkezli çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Müzik Eğitim Çalışma Grubu

Grubun Amacı Halkın müzik konusunda rehberlik ve eğitim alabileceği bir ortam oluşturmak, çocukların ve gençlerin bir araya gelerek paylaşmayı öğrenmelerini sağlamak ve toplumsal barışa katkı veren evrensel müzik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Ressamlar Çalışma Grubu

Grubun Amacı Resim yapmak konusunda çeşitli eğitimler vermek ve önemli günlerde resim sergileri açmak amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..