ÇALIŞMA GRUPLARI

Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu

Grubun Amacı Hemşehrilerin kentle olan sosyal bağlarını güçlendirecek biçimde yaşadıkları kentin farkına varmalarını sağlamak, kendilerini şehrin bir parçası olduklarını hissettirmek ve şehrin her türlü değerine bu bilinçle sahip çıkmalarını temin etmek amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu

Grubun Amacı İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde izlenmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Kalkınma Çalışma Grubu

Grubun Amacı Kentin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikler ..

Kent Güvenliği Çalışma Grubu

Grubun Amacı Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmak amacıyla kentteki kuruluşlar ile halkın arasında işbirliği bilincini güçlendirmek, çağdaş ve teknolojik yöntemlerle kent güvenliği anlayışını geliştirmek için çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Koza Çalışma Grubu

Grubun Amacı Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm odaklı projeler yaparak kent gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütür.   Grubun Etkinlikleri ..