ÇALIŞMA GRUPLARI

Sağlık Çalışma Grubu

Grubun Amacı Bursa ölçeğinde sağlık sorunlarının belirlenmesi ve sağlık konusunda bilgilendirici toplantılar düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu

Grubun Amacı Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapıların ve ortamların oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Spor Çalışma Grubu

Grubun Amacı Spora ve sporcuya yönelik her çeşit etkinlikleri desteklemek için bilgilendirme ve eğitime yönelik çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Şairler Yazarlar Çalışma Grubu

Grubun Amacı Şairleri ve yazarları bir araya getirerek, toplumsal ve kültürel konularda katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..

Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu

Grubun Amacı Tarihi kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve atalarımızdan aldığımız bu mirasın çocuklarımıza ulaştırılması amacıyla çalışmalar yapar.   Grubun Etkinlikleri ..