PROJELER

STKLARA YÖNELİK KURUMSAL VE TEKNİK KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının idari, iletişim, proje hazırlama ve yürütme, savunuculuk ve strateji geliştirme gibi konularda kapasitelerinin geliştirilmesiyle sivil diyalogun iyileştirilmesi ve karar alma süreçlerine sivil katılımın sağlanması amacıyla eğitimler, seminer ve toplantılar gerçekleştirilmektedir. ..

BURSA'NIN ÇEVRE SORUNLARINA SİVİL KATILIM PROJESİ

• Projenin Amacı: Bursa’da doğa,ekoloji ve çevre ile ilgili faaliyet gösteren STKların birbirleriyle iletişimlerinin geliştirilmesi ve Bursa’nın çevre sorunları için ortak akıl mekanizmasının oluşturulması • Hedef Kitle: Doğa,ekoloji ve çevre ile ilgili faaliyet gösteren 25 STK dan 50 temsilci. • Proje Ortakları:..

EŞİTİZ O HALDE GÜÇLÜYÜZ PROJESİ

• Projenin Amacı: 15 STK’dan belirlenen 45 kadının toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine kapasitelerinin geliştirilmesi ile STK’ların karar alma süreçlerine katılımlarının arttırılması. • Hedef Kitle: Hedef Grup: Bursa ilinde faaliyet gösteren, kadın hakları konusunda çalışmalar gerçekleştirien 15 STK’yı temsilen 45 kişiden oluşacaktır. •..

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ENERJİ, SU, GIDA İLİŞKİSİ KONULU YAYIN PROJESİ

Amaç: Su, gıda ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliğinin önlenmesine sağlayacağımız katkılar konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik yayın hazırlanması Proje Ortakları: - Bursa Rotary Kulübü (proje yürütücüsü) - Bursa Kent Konseyi - Bursa Rotaract Kulübü Proje Süreci: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek..

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖN TOPLANTISI

23 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 14.00’te, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Başkanlık Binası Büyük Salon’da gerçekleştirilen toplantıya yaklaşık 100 dernek katılmıştır. Toplantıda; Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Geliştirme Ofisi hakkında bilgi verilmiş, ardından Bursa’da faaliyet gösteren sivil..