PROJELER

KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM İÇİN BURSA?DA KAMU-STK DİYALOGUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM İÇİN BURSA’DA KAMU-STK DİYALOGUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Proje Amacı: Bursa’da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında diyalogun geliştirilmesi ve STK’ların kamu karar alma süreçlerine katılımına yönelik mekanizmaların iyileştirilmesi. Hedef Kitle: Engelliler, gençler, kadınlar, çocuklar ve çevre alanında çalışan 50 STK’dan..

Türkiye Kosova Genç Akrabalar Diyaloğu Projesi

Proje Adı: TÜRKİYE - KOSOVA GENÇ AKRABALAR DİYALOĞU Amaç: Türkiye-Kosova'da gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini geliştirmek 2 ülke gençleri arasında ortak tarih ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek İki ülke gençleri  arasındaki ortak gençlik sorunlarının tespit edilmesine, çözüm önerisi ve..

BURSA SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME PROGRAMI

               GEREKÇE Bursa Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda, halkın yönetime katılımını sağlayacak mekanizmaları geliştiren, halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir..